Sluttest/Kalibrering

Novael har en standardiserat testförfarande men erbjuder även kundanpassade tester.

Alla apparatskåp testas innan leverans och testresultatet dokumenteras i ett testprotokoll. Apparatskåpen CE-märks vid behov.

Vi är din partner!

Välkommen till oss för rådgivning!