Montering

Novael har konstruktion och produktion av apparatskåp och elskåp som sin specialitet.

Personalen har lång erfarenhet av schemaläsning och montering av apparatskåp som följer ett standardiserat och väl dokumenterat flöde vilket säkerställer en god och jämn kvalitet.

  • Nollnummrering och genomgång av kretsschema utförs som underlag för kopplingsarbete
  • Förberedelse för montering på montageplåt för att fastställa komponenternas placering och skåpslayout.
  • Montage av skenor, plintar, kanaler och övriga komponenter.
  • Kopplingsarbete enligt kretsschema.
  • Skåp förbereds med montage av ljusarmatur, eluttag, håltagning och montering av omkopplare, paneler och övriga komponenter.
  • Montage av montageplåt i apparatskåp.
  • Tillverkning och montering av skyltar
  • Sluttest och dokumentation.
  • Packning och utleverans.

Vi är din partner!

Välkommen till oss för rådgivning!